Önéletrajz
Audio
Képgaléria
Munkák
Kották
Video galéria
Grafikák

Bemutatkozás

Bemutatkozás: Bácsi Zoltán László 1980-ban születtem, december 24-én, azaz Szenteste – ill. szent-délelőtt, fél 11-kor. A mosolygósabb ügyintézők erre szokták megjegyezni a különböző adminisztrációs adatfelvételekkor, hogy: "Nahát, karácsonyi ajándék!". Hát, igen. Azt már a családomtól, barátaimtól és közelebbi ismerőseimtől lehet megtudakolni, vajon olyan-e, amit az Ünnepek után jobb lett volna visszacserélni, vagy...
Eddigi életem túlnyomó részét iskolákban töltöttem, ebből az első négy évet különböző zenei általánosokban, aztán érettségiig (1998) a Németh László Nyolcosztályos Gimnáziumban.
A középiskola után három évet jártam – református létemre – a baptista teológia szolfézstanár-egyházzene szakára, majd jelentkeztem az ELTÉ-re, ahol idén végeztem énektanár – karvezetés szakon. Úgy érzem, több téren is van még hová fejlődnöm, ezért felvételiztem a ZAK-ra, az eddigi szakom folytatására egyetemi szinten. Fölvettek, szeptembertől, mint negyedéves zeneakadémista tanulhatok tovább. 1996-ban kezdtem furulyázni, először "csak úgy", majd tanárt keresve és találva Kállay Gábor személyében. Az ő vezetésével 1998-ban zeneiskolai furulyaegyüttesünk a III. Országos Zeneiskolai Furulyaversenyen I. helyezést ért el. 1999-ben kerültem a Weiner Leó Zenei Szakközépiskolába, Czidra László Tanár Úrhoz. Ő 2001 januárjában elhunyt. Növendékeit – kívánságának megfelelően – Kállay Gábor vette át, nála tanultam 2003 nyaráig.
Nagyon fontos számomra a furulyázás mellett a kóruséneklés, melynek mindkét oldalát van alkalmam megtapasztalni: mint "szenvedő alany" a Cantate Vegyeskarban és annak gregorián szkólájában, a Műegyetem kórusában és egy kamarakórusban, mint "diktátor" pedig a Pilisi Református Gyülekezet kis, tizenötfős énekkarának vezetőjeként. (Ugyanitt kántor is vagyok.) 4. osztályosként énekeltem a Magyar Rádió Gyermekkórusában, 1998 és 2003 között pedig tagja voltam a Magyarországi Baptista Egyház Központi Énekkarának.
2004 tavaszán az Országos Főiskolai Karvezetés Versenyen harmadik helyezést értem el.
Érdeklődöm a képzőművészetek, az építészet iránt, szeretek rajzolni és fényképezni, érdekel a pszichológia, hobbim a vasútmodellezés.
Önéletrajz
Szakmai önéletrajz: Bácsi Zoltán László Alulírott Bácsi Zoltán László 1980. december 24-én születtem Pécsett.
Itt kezdtem általános iskolai tanulmányaimat: két és fél évig a Mátyás Király utcai Általános Iskolában, majd fél évig a Testvérvárosok Téri Általános
Iskolában tanultam – mindkét intézményben mint énektagozatos.
Az 1989/90-es tanévben (negyedik osztályosként) a Magyar Rádió Gyermek-kórusának tagja voltam.
Középiskolai tanulmányaimat 1990-től 1998-ig az angyalföldi Németh László Nyolcosztályos Gimnáziumban, a rendszerváltás utáni Magyarország első – 1990-ben még kísérleti – nyolcosztályos gimnáziumában folytattam. 1998-ban kitűnő eredménnyel érettségiztem.
1998 őszétől három éven át a Baptista Teológiai Akadémia szolfézstanár – egyházzene szakos hallgatója voltam. A szakot nem akkreditálták, ezért felvételiztem 2000 tavaszán az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Karának Ének–zene – Karvezetés szakára, nappali tagozatra.
Itteni tanulmányaimat egy év halasztással, 2001 őszén kezdtem meg.
A 2002/2003-mas tanévtől az énektanári szak mellett elkezdtem az ugyanezen szakon kiegészítő alapképzésként meghirdetett Szolfézstanár szakot. Ezen a szakon szakdolgozatom leadása és államvizsgám van még hátra. Később a tanárképző kar az egyetem szerkezeti átalakulása során megszűnt, a zenei tanszék a Bölcsészettudományi Karra került. Itt a 2005/2006-os tanév tavaszi félévben végeztem. Szakdolgozatom, államvizsgám, valamint diplomám minősítése jeles, diplomahangversenyemé dicséretes jeles, zárótanításomé kitűnő.
Az államvizsga letétele után sikerrel felvételiztem a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Énektanár – Karvezetés Kiegészítő szakára; itteni tanulmányaimat 2005 szeptemberében kezdtem meg.
Karvezetés diplomahangversenyemre 2006. december 22-én került sor, minősítése jeles. Általános és középiskolai zárótanításom összesített eredménye jó.
2004 tavaszán az Országos Főiskolai Karvezetés Versenyen harmadik helyezést értem el.
2005 tavaszán részt vettem az Országos Művészeti Diákköri Konferencián, két kategóriában (hangszeres előadói – blockflöte, és zeneszerzés).
2006 tavaszán a Zeneakadémia szervezte Karvezető verseny egyetemi és főiskolai hallgatók számára Lantos Rezső emlékére elnevezésű verseny döntőjébe jutottam.
A kiegészítő szakot a 2006/2007-es tanév tavaszi félévében fejeztem be, ekkor elnyertem a Juhász Frigyes ösztöndíjat. Szakdolgozatomat egy évvel később adtam be, minősítése jeles.
Harmadik éve tanítok ének–zenét a Pasaréti Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban, 2007 szeptembere óta teljes állásban, itt egy kis énekkarom is van.
2008 szeptemberétől óraadóként heti két órában szolfézst oktatok a Kiss Zenede Alapfokú Művészetoktatási Intézményben.
1997 óta tanulok barokkfurulya-játékot. Első tanárom Kállay Gábor volt, ekkor a IX. kerületi Ádám Jenő Zeneiskola növendéke voltam. 1998 tavaszán itteni furulyaegyüttesünk a Harmadik Országos Furulyaversenyen Kamara "A" kategóriában országos első helyezést ért el.
1999-től 2003-ig a Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola növendéke voltam Régizene – Blockflöte szakon. Itt mesterem Czidra László volt másfél évvel később, 2001 januárjában bekövetkezett haláláig. Halála után ismét Kállay Gáborhoz kerültem: Czidra tanár úr kívánságának megfelelően növendékeit ő vette át.
Őt kértem fel Ének–Zene – Karvezetés szakos szakdolgozatom – Díszítési technikák a barokk furulyairodalomban – konzulenséül. 2005 májusában az ő felkérésére vettem részt Gyöngyössy Levente Gólyakalifa c. operája operaházi bemutatóján s azóta rendezett előadásain, mint az előadásban színpadi zeneként szereplő blockflöte-együttes tagja.
A szakközépiskola Régizene – Blockflöte szakán tanulók közül néhányan továbbra is együtt zenéltünk. Végül csaknem egy év kihagyás után 2005 augusztusában furulyaegyüttest alakítottunk Chiasso del Barocco néven. Repertoárunkon a barokk zene mellett középkori, reneszánsz és kortárs művek is szerepeltek. Az együttes két évig működött, ez alatt az idő alatt rendszeresen adtunk koncerteket.
Orgonálni a Baptista Teológiai Akadémián kezdtem tanulni 1998 őszén. Ezen tanulmányaimat 2007-ig a rákoskeresztúri Bartók Béla Zeneiskola növendékeként folytattam, tanárom Lukács Géza volt.
2002 óta vezetem a Pilisi Református Gyülekezet énekkarát, ugyanitt kántor is vagyok. Tagja vagyok a Református Egyházzenészek Munkaközösségének, amelynek 2003-ban meghirdetett hangszalagos kántorversenyén második helyezést értem el.
1998 őszétől öt éven át tagja voltam a Magyarországi Baptista Egyház Központi Énekkarának (karigazgató: Oláh Gábor).
2003-tól 2009 őszéig énekeltem a Cantate Vegyeskarban (karigazgató: ifj. Sapszon Ferenc), és a Műegyetem Kórusában (karigazgató: Vasváriné Vida Györgyi).
Alapító tagja vagyok a 2009 októberében alakult Cappella Silentium énekegyüttesnek.
2009 novembere óta a Vass Lajos Kórus másodkarnagya vagyok (karigazgató: Bárd Judit).
Tagja vagyok annak a kamarakórusnak, amelyet Batta András, a Zeneakadémia rektora hívott életre, azzal a céllal, hogy az intézmény rendelkezzék egy saját, a különböző rendezvényeken igénybe vehető együttessel, amely az Akadémiát másutt, külső helyszíneken is képviselheti. Az együttes idén januárban alakult meg, karigazgatója Erdei Péter.
Bácsi Zoltán László aláírás
Webdesign: www.Webdesign-Honlapkeszites.hu